• Els treballadors per compte propi la facturació del quals es redueixi un 75% entre juliol i setembre respecte al mateix trimestre de 2019 poden cobrar la prestació per cessament d’activitat.
  • L’exempció de les cotitzacions a la Seguretat Social és completa al juliol, al 50% a l’agost i del 25% al setembre.
  • Els autònoms de temporada, que solen treballar sis mesos a l’any, compten ara amb el dret a l’ajuda econòmica extraordinària aprovada per a fer front a l’efecte del coronavirus.

Les organitzacions d’autònoms LLIGA, UPTA i UATAE i el Ministeri de Seguretat Social han aconseguit un acord per a prorrogar fins al 30 de setembre la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms que es va posar en marxa amb la declaració de l’estat d’alarma per la crisi del covid-19.

Més d’un milió de treballadors per compte propi estan rebent actualment la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels autònoms. Es tracta d’una mesura excepcional que rebaixa els requisits per a accedir a l’anomenat “atur dels autònoms”, una prestació per la qual des de l’1 de gener de 2019 cotitzen de manera obligatòria tots els autònoms, però que en condicions normals exigeix acreditar almenys un any cotitzat per a poder cobrar l’ajuda.

En la situació excepcional pel coronavirus, el govern va decidir simplificar els requisits d’accés, de tal manera que ara no s’exigeix cap període mínim de cotitzacions prèvies (només haver estat donat d’alta abans de la crisi) i al dia en els pagaments a la Seguretat Social. Amb aquesta ajuda, els autònoms que s’hagin vist obligats al cessament de la seva activitat o tinguin unes pèrdues de facturació acreditades d’almenys el 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior, poden sol·licitar una ajuda econòmica equivalent al 70% de la seva base reguladora, la qual cosa garanteix com a mínim 661 euros al mes de prestació per als quals cotitzen per la mínima obligatòria.

Mentre cobra aquesta ajuda, es mantindrà una exoneració decreixent en de pagament de quotes de la Seguretat Social: 100% d’exoneració al juliol, 50% a l’agost i 25% setembre.

També s’han aprovat canvis en l’accés a la prestació ordinària que seran aplicables des del mes de juliol i que analitzarem amb la seva publicació en el BOE.

A més de la pròrroga de la prestació per a autònoms, s’ha aprovat també una altra ajuda especial molt important: els treballadors autònoms de temporada, que concentren la seva activitat en determinats mesos de l’any, com a firaires, venda ambulant, professionals vinculats al turisme, etc, també tindran una prestació equivalent a la d’autònoms ordinaris. Uns 70.000 treballadors es beneficiaran d’aquesta mesura extraordinària.