Si aquest any has sigut o seràs pare, t’interessarà saber que ha entrat en vigor una nova llei que permet l’ampliació del permís de paternitat.

Degut a l’aprovació del Reial decret llei 6/2019 per tal d’incentivar la corresponsabilitat familiar, a partir d’aquest 1 de gener de 2021 es permet equiparar el permís de maternitat amb el de paternitat i s’estableixen 16 setmanes enlloc de les 8 setmanes que hi havien actualment.

Repartiment de les setmanes

S’estableixen les primeres 6 setmanes després del part obligatòries a jornada completa i de manera ininterrompuda. En el cas d’adopció serà posterior a la resolució judicial o decisió administrativa. 

Les 10 setmanes restants són opcionals, i es podran gaudir abans que la criatura faci un any dintre de períodes setmanals, ja sigui a jornada completa o partida i s’haurà d’avisar i acordar amb l’empresa 15 dies abans. 

Les primeres 6 setmanes són obligatòries per part dels dos progenitors, les 10 setmanes restants es poden combinar entre els dos progenitors tot adaptant la vida laboral i familiar, sempre que s’estableixin setmanes senceres.

Degut a l’equiparament a partir d’ara no es permetrà a la mare cedir setmanes al pare. El permís de maternitat o de paternitat és individual i no transferible. 

Quantitat econòmica

Es percep el 100% de la base reguladora que estigui establerta per la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

En el cas de les persones que són autònomes tenen la quota bonificada totalment durant aquest permís. Es tracta d’una renda exempta de retenció d’IRPF.

Obtenció del permís

Per obtenir el permís s’ha de fer els següents tràmits: inscripció al Registre Civil, alta al sistema sanitari, permís de maternitat/paternitat, prestacions econòmiques, carnet de famílies nombroses o monoparentals (si s’escau), alta al padró municipal.

Si necessites més informació o no saps com tramitar el permís des de MITT Assessors t’ajudarem i et resoldrem tots els dubtes.