Calendari laboral 2022

L’any 2022 inclourà 12 festes d’àmbit català, a les quals els ajuntaments podran afegir-hic dues festes locals. Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:   1 de gener (Cap d’any), dissabte. 6 de gener (Reis), dijous.   15 d’abril...

El salari mínim

Què és el salari mínim? El salari mínim interprofessional (SMI) és la quantitat retributiva mínima que percep el treballador/a segons la jornada legal de treball, sense distinció de sexe o edat, siguin fixos, eventuals o temporers. El valor del SMI es fixa cada any...