Tens una empresa que factura a través de les vendes en comerç electrònic o e-commerce? Aquesta noticia t’interessa. A partir del proper 1 de juliol de 2021, entra en vigor un nou sistema d’IVA que afectarà aquells e-commerce que facturin més de 10.000€ a través de vendes per comerç electrònic. Aquest tipus d’IVA quedarà regulat a través del sistema One-Stop Shop (OSS) o règim de finestreta única. T’ho expliquem a continuació.

Quan entrarà en vigor el nou sistema?

Si bé en un principi estava previst que entrés en vigor l’1 de gener de 2021, finalment serà a partir d’l’1 de juliol de 2021 que l’Imposta sobre el valor afegit (IVA) passarà de tributar-se en el lloc d’origen a fer-ho al lloc de destinació. És un sistema que es regula a través d’un sistema conegut com a One-Stop Shop que funciona a través de finestreta única.  També amb l’objectiu de reduir les càrregues fiscals indirectes per a empresaris i autònoms.

A qui afectarà la reforma?

Aquesta reforma afecta principalment a comerços electrònics o e-commerce i ve amb la finalitat d’adaptar la recaptació d’aquest impost dins de la digitalització i globalització de l’economia. Cal destacar que la reforma afectarà només a la venda de béns i serveis orientades al consumidor final. S’implementarà a tots els estats de l’Unió Europea, afectant als e-commerce que superin el llindar de 10.000 euros en la seva facturació.

Quins canvis comportarà el nou IVA?

Suposarà, en primer lloc, l’eliminació dels llindars en les vendes a distància. Un altre dels canvis que comportarà és la fi de l’exempció de l’IVA a la importació d’enviaments de valor escàs i també la responsabilitat de l’IVA sobre els Marketplace per a vendes a distància de béns importats de valor escàs.

És obligatori donar-se d’alta en aquest sistema?

Es tracta d’un règim opcional, però a través d’ell s’evita identificar-se i donar-se d’alta en cada Estat membre de consum, sempre que se superin els 10.000 euros de facturació.