Abans de comunicar una crisi d’empresa, s’ha de planificar i preparar el què es dirà.
La transparència és fonamental en aquests casos, una crisi no s’ha d’ocultar. La notícia s’ha de transmetre abans que els integrants de l’equip se n’assabentin per altres mitjans. Per tant, és important:

  • Generar enteniment, suport i guiar cap a l’estratègia i la cultura de l’empresa.
  • Fer entendre el que es vol transmetre, els comunicats han de ser clars.
  • Comprendre com pensa el consumidor per a aconseguir impactar-lo.

S’ha d’evitar buscar suports externs per a emetre comunicats corporatius, com mitjans de comunicació o altres associacions, no és convenient.

Aquest tipus d’informació haurà de ser comunicada per la Direcció General, com a portaveu oficial, amb el suport de l’àrea de Recursos Humans. L’objectiu és d’aclarir qualsevol dubte i motivar a l’equip a reconduir la situació:

  • Comunicar als treballadors el problema de manera clara.
  • Buscar el suport i comprensió dels col·laboradors.

Així doncs, s’haurà d’elaborar un pla de comunicació externa (què dir als clients, proveïdors, seguidors i públic en general) i un altre de comunicació interna (què succeirà amb la companyia). Evitant que prenguin accions inapropiades o opinin sobre qüestions fora de la seva competència.

MANTENIR ELS OBJECTIUS DE LA COMUNICACIÓ

La comunicació ha de donar-se en el moment oportú, proporcionant dades concretes que recolzin les observacions i conclusions. L’objectiu és aconseguir un clar enteniment per part dels receptors.

Com, on i quan comunicar una crisi d’empresa?

El principal objectiu és conscienciar a l’equip perquè ajudi i col·labori. Per tant, és important confiar en ells.

El lloc de la comunicació ha de ser un ambient formal. Les situacions greus requereixen un escenari seriós.

Tan important és el “què es diu”, com el “com es diu”. L’ideal és tenir per endavant un pla de crisi definit per a estar preparat en el moment d’afrontar una situació complicada.

ACTORS RELLEVANTS EN TEMPS DE CRISIS

El rumb que prendrà la informació mai és predictible. Per la qual cosa el millor és involucrar als treballadors. Ells poden ser clau per a generar solucions o respostes i mantenir l’alineació de l’organització cap als seus fins.

Durant la comunicació en temps de crisi és de vital importància ser honestos, prudents i oportuns. D’aquesta manera es pot aconseguir l’adhesió i la identificació dels col·laboradors amb la problemàtica de l’empresa. Aquesta tasca s’ha de realitzar de manera continuada i no solament en els moments de crisis.