En l’emprenedoria hi ha moltes qüestions que s’han de tenir en compte abans i durant la posada en marxa d’un negoci. Hi ha, però, un tema que preocupa molt a qualsevol nou empresari, sobretot per la inexperiència i, probablement, el poc coneixement en aquest àmbit, i és com portar la comptabilitat de l’empresa.

PER QUÈ ÉS TAN IMPORTANT?

Per arribar a ser exitosos en el nostre negoci és de vital importància conèixer tots els moviments econòmics que pateix l’empresa. Hem de saber què entra i què surt, totes les transaccions que es realitzen i el balanç que ens queda. Això és important per saber què fer amb aquests diners, ja que portar adequadament els comptes ens ajudarà a comprovar si el nostre negoci és rentable i quina és la seva realitat econòmica i financera, per poder-hi seguir invertint. En alguns casos també pot acabar determinant si hi ha una bona utilització de recursos, si el/s nostre/s producte/s funcionen i quin és el que ens està aportant més beneficis, o si tenim deutes.

AMB QUINES EINES HO PUC FER?

Avui dia existeixen moltes maneres de realitzar la comptabilitat de la nostra empresa. Ja fa temps, però, que les eines manuals han deixat de ser una opció perquè el panorama informàtic ha millorat tant en els últims anys que ens permet fer múltiples operacions amb només un clic. Així, ens trobem amb una infinitat de programes informàtics destinats a portar la comptabilitat empresarial de la manera més automatitzada possible. D’aquesta manera ens podem oblidar per complet de les matemàtiques, ja que programes com l’Excel realitzen tot tipus d’operacions numèriques de manera 100% automàtica.

El nostre paper, doncs, consisteix en crear uns assentaments comptables per registrar cada moviment econòmic en els comptes del nostre negoci que provoqui modificacions en el patrimoni. Aquests assentaments seran les anotacions que farem en aquests programes informàtics.

 

QUÈ HE DE COMPTABILITZAR?

Qualsevol operació o moviment econòmic que realitza l’empresa ha de ser registrat per no tenir problemes ni sorpreses en cap moment. Per això és important anotar tot allò que suposi una modificació del patrimoni empresarial, incloent el cobrament i pagament de la mateixa. Així, hem de fer constar en el nostre llibre de comptabilitat operacions com:

  • Qualsevol compra o despesa
  • Qualsevol ingrés
  • Salaris i seguretat social
  • Liquidació d’impostos
  • Deutes i préstecs
  • Inversions financeres
  • Moviments bancaris o d’efectiu

 

QUÈ HE DE TENIR EN COMPTE?

A l’hora de crear els nostres llibres de comptabilitat hi ha moltes coses a tenir en compte. En primer lloc, no hem d’oblidar d’introduir les dades bàsiques de cada moviment, com són la data, la quantitat, els comptes afectats i el concepte del moviment. Tampoc hem d’oblidar que és molt important tindre en possessió qualsevol rebut o factura que verifiqui i justifiqui aquests moviments econòmics, ja que aquests reflecteixen l’operació realitzada.

Una altra qüestió que hem de recordar és l’actualització constant de la nostra comptabilitat. Fer-ho quan ens recordem no és suficient, la comptabilitat és una activitat que s’ha d’incloure en les nostres tasques empresarials. És possible que en més d’una ocasió se’ns requereixi tenir un coneixement actual de les nostres dades econòmiques, per exemple quan hem de comprovar els nostres deutes.

A més de tot això, hem de recordar que, en acabar l’exercici, haurem de presentar els llibres de comptabilitat i els comptes anuals aprovats en assemblea al Registre Mercantil per a la seva legalització.

Com pots veure, portar la comptabilitat d’una empresa requereix una dedicació mínima de temps i esforç per fer-ho de manera adequada i sense errors. A MITT Assessors gaudim d’una àmplia experiència i som grans professionals en l’àmbit de l’assessoria comptable. Vine a MITT i portarem la comptabilitat de la teva empresa perquè puguis dedicar-te al teu negoci sense preocupar-te de tot el que t’hem explicat fins ara, d’això ja ens encarreguem nosaltres!