Segur que has sentit a parlar alguna vegada de les criptomonedes. Es tracta d’una de les tendències d’inversió i estalvi que ha estat més en auge en els últims anys. Moltes persones s’hi han endinsat amb l’objectiu de generar molta plusvàlua, però ho hauran tingut tot en compte? Si ets una d’aquestes persones, et recomanem que llegeixis aquest article per resoldre la gran pregunta: com s’han de tributar les criptomonedes?

Què són les criptomonedes?

Les criptomonedes són un actiu que en els últims anys han causat un gran revolt dins del món de la inversió. Això és degut a que aquestes monedes són capaces de generar una plusvàlua molt important, però amb el contrapunt de què ho fan de forma molt volàtil.

Com registra Hisenda aquestes operacions?

El fet que aquestes inversions es realitzin majortàriament a través de criptobancs o en exchanges a països estrangers, fa que Hisenda no tingui dades de manera immediata i no les pugui registrar. No obstant, això no implica que no calgui tributar-les, ja que això corre a càrrec del contribuent a l’hora de fer la renda.

Com hem de tributar, llavors, les criptomonedes?

Quan toqui fer la renda anual haurem de tributar tots els rendiments generats en el propi estat i a l’estranger. No obstant, les criptomonedes es poden tributar de diferents formes:

  1. Com a guanys i pèrdues patrimonials per transmissió: Caldrà declarar el guany o pèrdua patrimonial que es genera en realitzar permutes, trades o compra-venda de criptomonedes. Depenent del valor, es poden tributar per un 19%, 21% o 23%.
  2. Com a rendiments de capital: també caldrà declarar interessos i rendiments que s’obtinguin d’aquestes criptomonedes. Segons el valor, es poden tributar per un 19%, 21% o 23%.
  3. Com a guanys i pèrdues patrimonials sense transmissió: el que es coneix com a Airdrops (obtenir criptomonedes gratuïtament per un projecte) o Forks (creació d’una nova criptomoneda per canvi de normativa). En aquests casos tributarien entre un 18% – 47%.
  4. Com a activitat econòmica: en cas d’autònoms que es dediquin a la compra venda de criptomonedes per altres clients. En aquest cas també tributarien entre un 18% – 47%.

 

He de tributar si o si les criptomonedes?

Si el total d’ingressos sumant les nòmines, interessos, dividends, lloguers, guanys per criptomonedes, etc. no és major de 1000 €, no hi ha obligació de presentar la renda. En cas contrari, si és superior a 1000€ i existeix un guany mínim de criptomedes o s’hagin obtingut unes pèrdues superiors a 500,00 €, haurem de presentar la renda.

Si necessites més informació sobre les criptomonedes o ajuda per tributar-les, des de MITT Assessors t’assessorarem i et resoldrem tots els dubtes.