Arriba el 2020 i arriben moltes novetats en matèria fiscal. Si bé algunes ja s’havien aprovat l’any anterior 2019, tindran efecte a partir d’aquest 2020. N’hi ha que encara dependran de la formació del nou govern de coalició entre PSOE i UP i d’altres venen imposades per les directives europees. Des de MITT us en fem un recull.

  1. Modificació en la gestió de l’IVA intracomunitari

S’estableixen unes noves solucions anomenades “Quick Fixes” per a simplificar i trobar una harmonia en l’IVA intracomunitari de béns. L’IVA intracomunitari és aquell que s’aplica en la compra i venda de béns i serveis entre els diferents països de la Unió Europea. L’objectiu és resoldre qüestions en àrees com per exemple el requisit del número d’identificació d’IVA per a l’exempció de les entregues.

  1. Manteniment dels nivells de mòduls en autònoms

La tributació per mòduls es manté sense canvis a l’hora de declarar l’IRPF. Tot negoci que utilitzi aquest model per tributar, haurà de presentar de manera trimestral el model 131 de l’IRPF. Es manté de moment els límits, signes i índex, però Hisenda preveu reduir l’aplicació d’aquest sistema de mòduls enfocant-lo únicament per a autònoms que treballen per a particulars. No sabem encara en quin moment es produirà aquest canvi.

  1. Nou esborrany per a la liquidació de l’IVA en empreses

S’estableix un nou esborrany de liquidació trimestral de l’IVA que han d’abonar les empreses. Gairebé 60.000 empreses tindran a la seva disposició aquest nou esborrany per a perfils d’empresa senzills, aquells perfils agrupats al Sistema de Subministrament Immediat d’Informació i amb un volum d’operacions menor a 6 milions d’euros.

  1. Creació de les Administracions d’Assistència Digital Integral (ADI)

Apareixen com a mesura d’assistència i prevenció les ADI, administracions pensades per a l’atenció i l’assistència digital dels contribuents. Així es pretén millorar la resolució de qüestions i dubtes en horaris més amplis i sense la necessitat de desplaçaments a oficines.

  1. Pujada de la pressió fiscal a un 39,6% del PIB

L’any passat la pressió fiscal es trobava quatre dècimes per sota (39,3%) del percentatge previst per aquest 2020 (39,6%). Particulars i empreses arribaran a pagar gairebé 3000 milions d’euros en concepte d’impostos aquest 2020.

  1. Comptabilitat en la fabricació de productes especials

Aquelles empreses de consum específic de béns com l’alcohol o el tabac que inclouen la seva fabricació, importació o introducció es veuen sotmeses a un subministrament electrònic d’assentaments comptables. Aquestes empreses hauran de portar la comptabilitat d’aquells productes sotmesos a impostos i de la seva matèria primera a través de la Seu Electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

  1. Canvis en la presentació de l’IRPF per autònoms

Els autònoms veuran canvis en la presentació de la declaració de l’IRPF aquest any. La principal novetat és que hauran d’incloure el Número d’Identificació Fiscal (NIF), per tal de millorar la identificació en qualsevol activitat mercantil.

  1. Cessió de dades fiscals

A partir d’aquest any, qualsevol contribuent podrà obtenir les seves dades fiscals a través d’entitats financeres. Ho podran fer abans de la presentació de la declaració d’IVA i, així, detectar errors i aconseguir una major seguretat.

  1. Selecció de riscos fiscals i indicadors estratègics

Hisenda pretén millorar el control del compliment tributari a través d’unes noves eines digitals que facilitaran l’anàlisi, detecció i selecció de riscos. Aquest pla de control tributari estableix uns indicadors estratègics per mesurar la contribució de l’Agència Tributària a la millora d’aquest compliment tributari dels contribuents.