¿T’has plantejat mai emprendre un negoci? Segurament t’han passat pel cap diverses opcions per fer-ho i una d’elles segurament és la de crear una societat tu sol o sola. Avui t’expliquem què és la societat unipersonal o societat amb un únic soci i com pots agafar aquest model de negoci per emprendre de manera individual.

Avui en dia qualsevol persona que vulgui emprendre un negoci ha de saber que donar-se d’alta d’autònom o autònoma i operar com a persona física no és la única opció que podem trobar. Dins del món mercantil també trobem una opció molt interessant per actuar com a empresari de forma individual: tenir una societat de propietat exclusiva, és a dir, una societat unipersonal.

Què és la societat unipersonal?

Entenem com a societat unipersonal aquelles societats amb responsabilitats limitades o anònimes que:

  • Estan constituïdes per un soci únic, indiferentment de si és una persona natural o jurídica
  • Tinguin totes les participacions o accions sota la propietat d’un únic soci, tot i estar constituïda per dos o més socis. Aquestes participacions són accions socials que pertanyen a la societat unipersonal sobrevinguda
  • S’hagin inscrit al registre mercantil públicament com a societat de caràcter unipersonal i hagin atorgat aquesta escriptura pública davant notari. És important que l’escriptura consti de manera pública.

Aquesta condició haurà de constar en qualsevol documentació rellevant que identifiqui la societat.

Què passa si és una societat unipersonal sobrevinguda?

En aquests casos, és obligatori que la inscripció al registre mercantil es realitzi en els 6 mesos següents a l’adquisició d’aquesta societat de forma unipersonal. En cas contrari, el nou soci únic es veurà obligat a respondre personalment als deutes socials contrets durant aquest període de caràcter unipersonal.

Aquesta societat també haurà de comptar amb amb òrgans legals i observar els preceptes procedimentals i formals relatius a la presa de decisions. En les societats de capital, aquesta competència de presa de decisions recau en la Junta General. El soci únic representarà les figures de president i secretari de la Junta, i adoptarà els acords pertinents.

Què més hem de saber sobre les societats unipersonals?

Quan una empresa passa a ser de caràcter d’unipersonal, hem de saber que les operacions que el soci únic pugui realitzar en qualitat de creditor o client de la societat unipersonal són activitats totalment lícites i han de respectar els principis de transparència, responsabilitat i protecció tant de la societat com dels tercers.

D’aquesta manera, s’estableix que els contractes celebrats entre el soci únic i la societat han de constar per escrit o en la forma documental que exigeixi la llei d’acord amb la seva naturalesa. Al seu torn, els contractes celebrats entre el soci únic i la societat s’han de reflectir en el llibre -registre i ser esmentats en la memòria anual de l’empresa on es farà referència expressa i individualitzada a aquests contractes, amb indicació de la seva naturalesa i condicions.

Com es pot observar serà aconsellable fer una societat unipersonal si el que es vol és treballar per compte propi, i no ser simplement autònom. Així mateix, també serà aconsellable aquest tipus de societat si només es vol que aquest formada per un únic soci i no més.

Si necessites més informació o ajuda, des de MITT Assessors t’assessorarem i et resoldrem tots els dubtes.