El salari mínim

Què és el salari mínim? El salari mínim interprofessional (SMI) és la quantitat retributiva mínima que percep el treballador/a segons la jornada legal de treball, sense distinció de sexe o edat, siguin fixos, eventuals o temporers. El valor del SMI es fixa cada any...