Si heu estat afortunats i us ha tocat algun premi de la loteria de Nadal o de qualsevol altre sorteig us interessarà saber com tributen.

 

Sortejos i premis afectats

Segons la Llei 16/2012, de 27 de desembre tots els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE) estan sotmeses a tributació a través d’un graven especial.

Els sortejos i premis afectats son:

Loteria Nacional, La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, La Quiniela, Lototurf, Quintuple Plus, El Quingol, el sorteig extraordinari de Nadal i el sorteig del Niño, i els premis dels sortejos de la Creu Roja, i de la ONCE.

 

Com afecta

Tots aquells premis d’import igual o inferior a 40.000€ estan exempts.

Els premis amb import superior a 40.000€ només hauran de tributar respecte la part que excedeixi d’aquesta quantitat.

El percentatge de retenció serà del 20% i s’aplicarà sobre la base de retenció.

La base de retenció del premi serà la quantitat que excedeixi dels 40.000€ anteriorment mencionats.

La SELAE procedirà a identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 40.000 € per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un de sol o bé conjuntament per diverses persones o entitats. En el cas de premis compartits, en què el premi es reparteix entre els participants, els 40.000 € exempts s’han de repartir entre tots els beneficiaris amb proporció al seu percentatge de participació.

Exemple:

Si ens ha tocat un premi de 150.000€, s’aplicaria el 20%  de la base de retenció que en aquest cas seria de 110.000€ (150.000€ – 40.000€ = 110.000€) pel que es realitzaria una retenció de 22.000€ i es percebrien un total de 128.000€.

 

Ingrés de la tributació

En el cas de la loteria, Hisenda se n’encarrega de tot a través de la SELAE que identifica a les persones guanyadores que han de tributar. I una vegada detectats els guanyadors realitza l’ingrés a un compte d’una entitat bancària, aplicant ja el 20%, d’aquesta manera no és necessari presentar cap tipus d’autoliquidació.

Si ets autònom i tributes per IRPF, com que ja s’haurà aplicat la retenció o al pagament a compte al fer l’ingrés no serà necessari presentar cap altre model d’autoliquidació.

En el cas d’empreses, aquestes hauran d’incloure l’import total del premi entre les rentes del període subjecte a impost i la retenció o ingrés a compte del 10% suportat com un pagament a compte més.

 

La declaració de renta

Com Hisenda ja t’haurà aplicat la tributació del gravamen o impost especial al fer-te l’ingrés no hauràs de fer cap paper diferent quan facis la declaració anual de la renta, això si, hauràs de tenir en compte:

  • Els ingressos que estàs obtenint mitjançant interessos bancaris, si has decidit invertit els diners.
  • L’augment del patrimoni